STRONA GŁÓWNASzkoła Podstawowa nr 9Gimnazjum nr 16Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1
                                                                                                     
                 
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 kształci w zawodach:

     - ślusarz;
     - cukiernik;
     - rękodzielnik wyrobów włókienniczych.

     Szkoła dba, aby uczniowie byli dobrze przygotowani do życia i funkcjonowania w społeczeństwie,  potrafili sprostać wymaganiom rynku pracy, byli samodzielni i zaradni.

Praktyki w oferowanych zawodach organizuje szkoła.

Uczeń, który nie ukończył 18 lat może odbywać praktykę indywidualnie w dowolnie wybranym zakładzie rzemieślniczym.

Nauka na wszystkich kierunkach trwa 3 lata.


Zapewniamy uczniom bezpłatne podręczniki!

Po zakończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej
uczniowie przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje,
organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Nasze świadectwa nie różnią się od świadectw wydawanych przez inne szkoły,
nie posiadają dopisku "specjalna".
 
Zawód -Cukiernik Zawód- Ślusarz Zawód-Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
Uczniowie zdobywają:

     - wiedzę teoretyczną;
     - umiejętności praktyczne w zakresie sporządzania podstawowych wypieków
        ciastkarskich i  cukierniczych;
      - umiejętność zastosowania podstawowych produktów cukierniczych;
      - umiejętność dekorowania wyrobów cukierniczych.


Zawód ślusarz jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy interesują się techniką, budową  maszyn i urządzeń, motoryzacją.

     Uczniowie zajmują się:
    - wykonywaniem różnych operacji przy obróbce metali;
   - naprawą i konserwacją prostych mechanizmów i urządzeń;
   - odczytywaniem rysunków  technicznych.  

Pracownia rękodzielnictwa włókienniczego daje ogromny wachlarz możliwości technologicznych.  Każdy uczeń może się realizować w kilku,
dowolnie wybranych technikach:

     - tkactwo na ramie tkackiej i krośnie (bieżniki, chodniki, gobeliny);
      - hafciarstwo ręczne i maszynowe;
     - makrama - koronki, paski, kwietniki;
      - szycie - proste wykroje;
      - malowanie tkanin - batik, szablon, malowanie odręczne;
    
    Wszystkie surowce potrzebne do procesu technologicznego pracownia rękodzielnictwa zapewnia  uczniom bezpłatnie.


Oddziały w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 w roku szkolnym 2013/2014:
klasa I
cukiernicy- 7 uczniów
wychowawca p. Luiza Bieniaś
klasa II
cukiernicy- 9 uczniów
wychowawca  Beata Kozioł
klasa III
cukiernicy- 4 uczniów
ślusarze- 3 uczniów
wychowawca p. Anna Bochenek 
         Copyright © 2009 Zespół Szkół Specjalnych Nr 6. Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.